Phila Primus

POEZIE

V MLZE SKUTEČNOSTÍ

Ta vytroubenost pravd s nehorázností duní
jako přirážka fiktivní laskavosti
ta špína plížící se z neobratnosti jazyka
je nebezpečně neohrabaná
ta umělá estetika slov
jsou hrany zlověstných krychlí
(množí se s každým dalším nádechem)
tříští se jedna do druhé v bodavém šumu
a my
obklíčeni v tupých barvách, v mlze skutečností…

Ta zářivost nabízeného
spaluje oči
v útrobách sžírá se
možná je zdařilejší
potají polykat své drobné hříčky
a nezalykávat se u toho
nutno vyzrát nad obrazy
nespouštět zrak ze svých bohů
přivést na svět příznivý nečas
v mrštném letu k druhým

OBRATNOST VLÁKEN

Obrať kosti vně, když běžíš

slaď svůj dech s pohybem těla

dýchej zhluboka

rozvolni ramena

nadechni se a dívej se dopředu

narovnej se

drž páteř jako vztyčený meč

roztoč kolotoč

a drž se pevně

svrhni letitost brnění včerejší nadřazenosti

usměj se nejlíp, jak dovedeš

rozhlídni se kolem sebe

svět tě stále drží v objetí jako dětskou oběť

točíš se a počínáš rozumět 

obratnosti vláken

svíjejících se v usnesení 

neznámého druhu 

POD PÁSEM ZUŘIVOSTI

Bože ani v noci

nemohu poklidně plouti 

někde za zrcadlem 

v utajení a ve skrytosti 

v krajině, kde drtí se plody

a šťáva z nich teče 

slyšitelně...

Bože proč

děsí mne že 

umělé světlo nehoří

že copy šílenství 

švihají rychleji 

než ocas budoucnosti 

co není

děsí mne 

že vítr vzdychá pomíjivostí

když opakovaně a vlezle lezeš

a prodíráš se do točitých střetů slasti

v kruté zimniční krajině

a stále dotýkáš se 

pichlavých prázdnot

kdy hoříš a čekáš 

vydýcháváš podprahové křivdy

někde pod pásem zuřivosti

Kde je mých dnů v počátku v nahotě? 

NABITÁ PŮDA

Odloučení je živá půda

a čirá hustota

touha plná a průhledná

jako oheň vciťující se do dřeva 

hmota teplého dřeva je něžná

jako vlhkost vevnitř 

neustávající setrvačností změny

a dřevo v kouř a popel

A vlhkost čiré vodní hladiny 

Hladina umí zrcadlit bez námahy 

ví, že ze tmy vzkypí den

jako osud v neznámé tónině 

vlny nevěří jako my

nechytají se břehů s urputností

nejsou otlučené

i když znají břehy všech stěn

nepotřebují odvahu odstoupit

nesouloží s duší

jen legračně o sebe se bijí 

tiše zpívají v řeči probuzení

promlouvají smíchem moudrosti toho nejsvěžejšího stáří

s prudkostí poklidně nemizí

nepotřebují uši ani spřežení

jsou nezemsky vedlejší

Odloučení je živá půda

zvlhčená a bahnitá

nabitá půda

bažina tužeb

A půdy seschlé a zvrásčené

jsou grimasy řehtajícího se šílence 

pukají pouze v ticho

ale půda nezná ticho 

a voda taky ne

***

Skloň se ke své bohyni

a potom jí pořádně nařezej

protože to bohyně chtějí

v duchu střídmé laskavosti

rozžhavit polovičky

mezi kterými se ten svět vyměšuje

***

Jednou se vyplavu 

z vyzáblé říčky

a v trnutí vůle 

vydřu se z kůže

v milosti boží

poklepu se na rameno

pomalu otevírám oči

a v rozčarování slepých uliček 

stesk co neznám přihořívá

když strhující milníky 

nesourodou rychlostí

opájejí zázračnou banalitou

v roztodivné dynamice

Rozum je stroj a tapeta zdí

a v proměnách sladkobol 

je tichý zdroj vzezření

můj akt: rozběsněná vertikála 

v nepřeberném moři stesku

Kde utopit to sílící slunce?

tak vytrvale melodické

to měsíc mívá blechy

Obtahuji stíny 

to co neznám stále přihořívá

slyšíš, jak se svíjejí hadi

a pravdy nafouknou se 

a záhy praskají

a v rozpolcenosti opět krása 

puká

stará milióny let

v neúnosných dálkách možné hranice 

to, co neznám, stále přihořívá

***

Ta mlčenlivost ticha

jen obtížně pročesatelná slovy

je trpce posvátná…

ta úzkostná hrozba neprodyšnosti

je šíleně flexibilní…

loučící se ruka hysterie opět vypadla ze svého brnění…

s vykuchanou směšností

stranická…

TETANIE

Kdy se odzbrojí chybná karta?

Je možné, aby kůže nevěřila slunečním paprskům?

S čím úděsný řev probudí, když tak dlouho bdí?

V prohlubni času

V černém mraku, hukot mysli

z očí jiskry, 

vypalují díry do koberce

a krk se lomí do těla

kdy dechová stopa napíná se 

k vzdálenějším pólům

chronicky přemnožujících se horizontů

stehna jako rozpadlé hradby brní

a ruce nedovolí 

přidržet se

v temnotě svírajících se tunelů

proudy hrudek 

kdy ozubené nádory

chycené v nečitelných chuchvalcích 

ucpávají zámky

neotesaný jazyk je zajatý v ústech

hejkal stále sípá, střídavě

monstrózním dechem

Ještě není konec…