Phila Primus se narodila 6. 11. 1991 v Düsseldorfu.

Zdrojem obsahů jejích děl je intenzivní zkušenost a intuice vtěleného vědomí. Tělo a vědomí – vědomí těla – se pro ni stává výchozím bodem k dalšímu vizuálnímu zkoumání nevědomí, jak osobního, tak i společenského. Skrze vizuální díla autorka prostředkuje pocit zjitřeného vědomí, proplétajícího se s biologickými, temporálními, fyzikálními, sociálními, jazykovými a symbolickými řády. Jsme-li vtaženi do materiálního a symbolického prostoru jejího díla, bezděčně můžeme být vybuzeni k zostřenému vnímání vlastní tělesné existence uskutečňující se v provázanosti nejrůznějších bytností. 

Kontemplativní, imaginativní a reflexivní pohyb v terénu nevědomí – spolu se zřetelným vyobrazením absurdity realismu – autorku četnými vlákny spojuje s tradicí surrealismu. Využívá formální postupy koláže, jež dosahují i značně velkých formátů (až v nad/životní velikosti). Autorka specifickou segmentací příznačně a pozoruhodně rozčleňuje vizuální pole jednotlivých děl. Tímto způsobem dokáže skloubit i velmi odlišná měřítka a různost perspektiv. Nechává tak v díle vyvstat různým rovinám bytí s jejich průniky, průhledy a vazbami. Vrstevnatost obrazu nezadržitelně expanduje směrem k plastičnosti.

samostatné výstavy:

2014 - 76% ticho . ArtinBox, Praha
2014 - Zevnitř ven. Galerie Hřívnáč, Opava
2015 - Ani ryba Ani pták. Galerie Emila Juliše, Louny
2016 - Lůnění. Galerie Caesar, Olomouc 
2017 - Tělo a (S)mysl, Vrchlického divadlo, Louny

kolektivní výstavy: 
2010- Vrai ou Faux rehearsal. Rencontres d’Arles de la Photographie, Arles, FR
2012- Snění. ArtinBox, Praha
2014- Peace Please! ArtinBox, Praha