PATOS MILOSRDENSTVÍ NIŽŠÍ JAKOSTI

Omezenost těla ve své vrženosti. Poznáváš myslí své tělo, určení těla se obstarávat, přibližuješ se k banalitě každodennosti fyziologických potřeb. Tělo je vtažené do systému produkce v komplexní dělbě práce, produkuje. Zbytečnost těl běží setrvačně, systém běží setrvačně. Tělo pracuje naprázdno, cítí protože musí, v izolovanosti produkuje na prázdno.” Nová práce Patos milosrdenství nižší jakosti spojuje figurativní a abstraktní rovinu těla, světa i člověka.